top of page

Bewonerscommissie

Onze flat heeft een Bewonerscommissie. Deze behartigt de belangen van de eigenaren van de appartementen. Ben jij eigenaar en heb je een klacht? Of heb je een gebrek geconstateerd in of bij de flat? Neem dan contact op met de Bewonerscommissie. Die is voor dit soort zaken je eerste aanspreekpunt en kan actie ondernemen namens de eigenaren. 


Belangrijke berichten van de commissie vind je op de Facebookpagina van de flat en in de vitrine in de portiek. 


Elk half jaar brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden. Dit doet ze op de ledenvergadering van de VvE. Dan licht ze ook de planning voor de komende tijd toe.


De leden en hun contactgegevens vind je bij Contact

bottom of page