top of page

ANBI

De Stichting Vrienden van de Wielewaalflat is een Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Algemene gegevens:

Postadres:

Henk Plenterlaan 17 

9731KE Groningen

Kamer van Koophandel: 65561872

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 856162929

 

Het doel van de stichting is het als cultureel erfgoed behouden van het Rijksmonument:

"de Wielewaalflat" te Groningen, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Het meerjarig beleidsplan van de Stichting betreft de periode 2016-2020

>>> deze kunt u hier downloaden

 

Het bestuur

Voorzitter: Lammert Hendrik Bolhuis

Secretaris: Hans van der Zee

Penningmeester: Renzo Bakker

Algemeen lid: Gerard Jan Bos

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

 

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

(dit moet nog worden toegevoegd?)

 

Financiële verantwoording 2016 en 2017

Uitgaven:

- Concept (door)ontwikkeling € 1.500, -

- Aanpassen website € 500, -

- Evenementen (bijvoorbeeld 'Dag van de Architectuur') € 1.000, -

- PR Materiaal (Drukwerk folders en flyers) € 1.500, -

- Lesmateriaal € 500, -

- In stand houden flat € 5.000, -

Totaal € 10.000, -

 

Inkomsten:

- Subsidies € 2.500, -

- Fondsenwerving € 2.500, -

- Donaties € 2.500, -

- 'Vrienden van de Wielewaalflat' € 2.500, -

Totaal € 10.000, -

bottom of page