top of page

Interessante links over de Wielewaalflat

De Wielewaalflat is te vinden op Wikipedia

Beeldmateriaal van de flat is te vinden op Wikimedia.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Wielewaalflat geplaatst in de top 100 van wederopbouwmonumenten 1940 - 1945

De Wielewaalflat wordt ook genoemd op de webpagina van Staat in Groningen, de website van het CBK Groningen en GRAS.

Meer informatie over architekt Frans Klein is te vinden op Wikipedia. Tom Boerema, een van de directeuren van KLEIN Architecten vertelt in een interview hoe het bureau het gedachtengoed van Frans Klein voortzet.

bottom of page