top of page

Vrienden van

We wonen in een flat met een grote cultuurhistorische waarde en betekenis, zie 'Over de flat'

Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom is de Stichting Vrienden van de Wielewaalflat opgericht.

 

Deze stichting houdt zich bezig met het behoud van de flat als cultureel erfgoed. Daarbij gaat het om de cultuurhistorische waarde en betekenis, de architectuurhistorische betekenis, de stedenbouwkundige waarde en de structurele gaafheid van onze flat.

 

Ook wil de stichting de culturele waarde beschikbaar houden voor iedereen die geïnteresseerd is in en wil leren over de flat, die in de jaren 50 van de vorige eeuw een grote architectonische vernieuwing was.  

Fondsen
Om dit te bereiken, heeft de stichting geld nodig. Bijvoorbeeld om het plan om de centrale entreehal en het trappenhuis in de oude staat terug te brengen te realiseren. Dit soort projecten kost veel geld. De stichting is daarom altijd op zoek naar fondsen en sponsors die willen helpen door het doneren van giften en sponsorgelden.

 

Bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:​

bottom of page