top of page

VvE - Vereniging van Eigenaren

Onze flat heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). In opdracht van deze VvE doet Exclusief Vastgoedbeheer het beheer van de Wielewaalflat. Samen met het bestuur van de VvE beheert Exclusief Vastgoedbeheer de  Meerjaren Onderhoudsplanning die is gemaakt. Elk jaar wordt bekeken welk groot onderhoud noodzakelijk is en wat nog een jaar later kan. 


De Meerjaren Onderhoudsplanning kun je opvragen bij het bestuur. 


Het bestuur van de VvE bestaat uit:

Hans van der Zee, voorzitter,  

René Bakker, penningmeester
Marcel van Dijk, technisch bouwkundig lid 

Contact: hansvanderzee1000@gmail.com
 

bottom of page