Logo Wielewaalflat

De Wielewaal

De wielewaalflat
doet in niets denken
aan de wielewaal.
De wielewaal is geen
volièrevogel. Hier fleemt
de aftandse kanariepiet.
Wat reikt naar hemel
treft afgrond. Wie reikt
naar sterren woont niet
in de wielewaalflat.
Hier klinkt
geen wielewaaltaal.
Verboden te parkeren.
Privé-terrein.
Parkeren alleen
toegestaan voor bewoners
wielewaalflat.
Geen ruimteschepen.

Grondig verlangen naar
diepe voren. Tractoren.
Fluitend ploegen tot in
vergezicht.

Bombloesem - Rense Sinkgraven, 2005

image
(c) 2007, Michiel Thomas

Stichting Vrienden van de Wielewaalflat

Op 11 maart 2016 is ten overstaan van de notaris de Stichting Vrienden van de Wielewaalflat officieel opgericht.

Het doel van de Stichting is het als cultureel erfgoed behouden van het Rijksmonument ‘de Wielewaalflat’ te Groningen.

Mede dankzij inzet van de Stichting is het Kunstwerk in de entreehal van de Wielewaalflat tot stand gekomen.
Kunstenaar Hans Geluk heeft een gedicht van dichter Rense Sinkgraven over de Wielewaalflat uitgebeeld.

Veel meer uitgebreide informatie over het hoe en waarom van de Stichting vindt u in het menu ‘Over de flat’.

Onthulling kunstwerk Wielewaalflat

Minimaal twee maal per dag passeerde dichter Rense Sinkgraven de Wielewaalflat. Zo vaak zag hij de verzameling huizen dat hij er onwillekeurig over begon na te denken. Het resultaat van zijn mijmeringen was een gedicht dat 16 maart 2016 , in de vorm van een kunstwerk van kunstenaar Hans Geluk, werd onthuld door wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in de Wielewaalflat.

Personeelszaken

Het bestuur van de VVE is nog op zoek naar een mede - bestuurslid; tevens is het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wielewaalflat nog op zoek naar een enthousiast bestuurslid dat mee wil helpen om de doelstelling(en) van de Stichting te realiseren. Ervaring met fondsenwerving wordt gewaardeerd, maar is geen vereiste.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van der Zee (via MVGM).

VvE vergadering: 24 september

Op 24 september zal om 19:30 uur in het Buurtcentrum Poortershoes (Oosterweg 13) de volgende algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden. De te behandelen stukken zijn reeds verzonden en indien nog niet in uw bezit, kunt u contact opnemen met Meeus Vastgoed Management (MVGM) Groningen. Na deze ALV zal in december nog een extra ALV georganiseerd worden. Eén van de punten die urgent aandacht verdient is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar helaas is het MVGM niet gelukt om dat tijdig op te stellen zodat het op 24 september nog niet behandeld kan worden. Afgelopen ALV is besloten te investeren in de liften en deze te gaan renoveren. De rest van het MJOP is helaas nog niet goed gekeurd. Er zal door de beheerder een nieuw plan opgesteld worden, waarin zaken als schilderwerk en herstel van eventueel aanwezig betonrot in opgenomen zullen worden. Ook zal er uitgebreid onderzocht worden of het mogelijk is in de eventuele bijkomende kosten middels een subsidie of voordelige lening speciaal voor rijksmonumenten te voorzien. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, geef dan een volmacht aan een van de buren mee, zodat uw afwezigheid het te behalen quorum niet stoort en de ALV alsnog plaats kan vinden.