Logo Wielewaalflat

De Wielewaal

De wielewaalflat
doet in niets denken
aan de wielewaal.
De wielewaal is geen
volièrevogel. Hier fleemt
de aftandse kanariepiet.
Wat reikt naar hemel
treft afgrond. Wie reikt
naar sterren woont niet
in de wielewaalflat.
Hier klinkt
geen wielewaaltaal.
Verboden te parkeren.
Privé-terrein.
Parkeren alleen
toegestaan voor bewoners
wielewaalflat.
Geen ruimteschepen.

Grondig verlangen naar
diepe voren. Tractoren.
Fluitend ploegen tot in
vergezicht.

Bombloesem - Rense Sinkgraven, 2005

image
(c) 2007, Michiel Thomas

Bewonerscommissie Wielewaalflat

imageContactinformatie leden
Hjalmar Bouma
Zaagmuldersweg 540
Email

Pieter van der Vorm
Zaagmuldersweg 614
Email


Taakbeschrijving bewonerscommissie
De bewonerscommissie is het eerste aanspreekpunt voor appartementseigenaren bij klachten of gebreken in of rondom de Wielewaalflat. Als non-profit belangenbehartiger van de appartementseigenaren kan zij actie ondernemen namens de eigenaren, waarbij de recente planning van de verbouwing van het Wielewaalplein bijzondere aandacht verdient. De commissie kan echter niet fungeren zonder de hulp van de appartementseigenaren. Bij het inschakelen van deze hulp zal de commissie als coördinerend persoon optreden. Om de appartementseigenaren op de hoogte te houden zullen belangrijke berichten in de vitrine in de portiek verschijnen en op een (nog te ontwikkelen) website. Op de ledenvergadering van de VvE zal de commissie verslag uitbrengen over haar werkzaamheden van het afgelopen half jaar en de planning voor de komende tijd toelichten.